PÅMINNELSE – ÅRSSTÄMMA/ARBETSDAG 19/9

Här kommer en påminnelse om lördagens årsstämma och arbetsdag ute på Furuholmen.
Vi ses i hamnen lördgane den 19/9 kl 09:30.

PS. vi, alla och envar, följer givetvis de rekommendationer och anvisningar som gäller för Covid-19.