Varför är vi här?

Historia och syfte

Ogensjö Skärgårdsklubb bildades på 70-talet av ett antal boende i det då ganska nya Tofsö stugområde. Syftet var dels att ge medlemmarna möjlighet att fiska då det på den tiden inte var fritt fram att fiska med handredskap om man inte var ägare till fiskevatten och dels att få möjlighet till skärgårdsupplevelser. Klubben är en ekonomisk förening med ett fast antal andelar och medlemskapet förutsätter att man äger en fastighet inom Tofsö fritidsområde.

Medlemmarna sköter fastigheten med till största delen eget arbete och kan för en låg avgift boka klubbstuga. Bastun bokas i tre timmars pass oberoende av klubbstugan.

Historisk tillbakablick

Källa: Torgerd Danielsson

Namnet Ogensjö är gammalt. Det kommer av Ovan som blivit Oghan och så småningom Ogen. Sammansättningen med sjö betyder ovanför sjö och tittar man på äldre kartor ser man att det ligger ett sjösystem söder om Ogensjö (Rundbosjön, Långmaren m.fl.). Namnet Owansio hittas så tidigt som den 17 mars 1383.

Ogensjö 1 och 2 dyker upp vid ägomätningar 1692 och 1693. Ingenting nämns här om öarna. År 1785 verkställs delning av socknens samfällda öar och holmar.

År 1868, kan man hitta bofast befolkning på ön; en fiskare med hustru och fem barn (de yngsta tvillingar på 1 år).

Ogensjö hörde sedan gammalt till Nynäs gods. År 1888 delas fastigheten efter ett arv och ”Holmarna i Saltsjön” säljs den 28 maj 1889 till skepparen Carl August Andersson från Ringsö, köpesumman var då 800 kr. Vid detta tillfälle fanns fyra hus upptagna på kartan. Familjen bor sedan kvar på öarna som fiskare och båtbyggare fram till 1939.

Den 19 juli 1939 undertecknas ett köpebrev där Carl August Andersson och August Einar Halvdan Andersson säljer Ogensjö 3:1 ”även som en för transport av boskap och foder avsedd båt” för sammanlagt 40 000 kr (varav 300 kr för båten) till Ragnar Nilsson och Arne Lundquist.

Arne Lundquist avlider den 11 april 1945 endast 35 år gammal. Vid bouppteckningen där änkan fru Sigrid Lundquist och de s.k. sekundosuccessorerna, Arne Lundquists mor och syskon, infinner sig, finns bland tillgångarna hälften av fastigheten Ogensjö 3:1, då taxerad till 2250 kr.

Den 9 februari 1947 gifter Sigrid Lundquist om sig med fastighetsägaren Erik Heinrich Schmidt och de uppför 1947-1951 ”en större vinterbonad enplansvilla avsedd för fritidsvistelse” på Furuholmen. Fastigheten delas efter långa förhandlingar 1956 i två delar. Fru Schmidt får den västra delen som blir Ogensjö 3:3 och Ragnar Nilsson den östra Ogensjö 3:4.

Fastigheten Ogensjö 3:3, nu taxerat till 29000 kr, säljs 1957 till fyra byggmästare: Gösta Nordemo, Einar Lundquist, Gunnar Lindell och Folke Eriksson, köpeskillingen var 80 000 kr.

Under våren 1972 avlider Gunnar Lindell, och Gösta Nordemo säljer fastigheten till Ogensjö skärgårdsklubb för 250 000 kr, taxeringsvärde 108 000 kr.

Den 27 augusti 1974 undertecknas köpebrevet av Gösta Nordemo och för Ogensjö skärgårdsklubb Klas Brunnström och Harry Brage. Redan den 7 september samma år hölls första mötet för Ogensjö skärgårdsklubb i Föreningsgården i Källvik då bl.a. stadgar fastställdes. 57 andelsägare var närvarande.

Lagfart beviljades den 11 december 1974.

Lämna ett svar