Bilder

Ny elkabel dragen, lyse i huset
Invigning och bryggan full
Alla vill titta på det nyrenoverade huset
Vägen ned från bastun till bryggan
Samvaro på bryggan
Storstugan nyrenoverad, kanske sitter det gardiner där också
Köket har blivit ljusare
Bathus-vagg
Inre utsikt båthus
Vy Klubbstuga 2008
Klubbstuga, lada med bastu från sjön
Båthus från sjön, utan kräftskiva
Aktersvall på väg hem