Arbetsdag, lördagen den 25 maj 2024.

Hej!

Vi börjar dagen ute på ön med en kort samling ute på Furuholmen för att sätta igång arbetsdagen.

Det tidigare aviserade allmänna mötet utgår.

Vi går igenom och fördelar dagens uppgifter.

Nya dassbygget kommer fortsätta under säsongen, båthuset, klubbhuset och bastun öppnas inför sommarsäsongen.

Sedvanlig grillning utlovas efter väl utfört arbete.

Samling i hamnen kl. 09:30 för utfärd till Furuholmen. 

Styrelsen förbereder för olika arbetsuppgifter genom att köpa in det material som behövs.

Denna gång är det bra om man kan ta med grensax/röjsåg eller liknande då vi ska försöka röja fram den gamla stigen genom skogen.

Vidare om det finns någon VVS/rörkunnig person skulle vi gärna ta hjälp med att planera/projektera.

Anmäl dig gärna till info@ogensjo.se  eller per telefon till någon i styrelsen (se kontaktlista på hemsidan med adress www.ogensjo.se eller på vår anslagstavla nere i hamnen).