Läget på Furuholmen

Hej,

Styrelsen vill gärna informera om att det under våren och försommaren har skett en hel del förbättringar på ön, bl.a. har,

  • bryggan vid ladan förstärkts med nya pålar och försetts med en lägre landstignings-/fenderramp,
  • klubbhuset har fått en ny dörr och låscylinder. Samma nyckel passar nu i klubbhus, bastu samt ladan, och
  • bastun har nu fått ytterligare en högre lav att sitta på.

Vi vill också passa på att påminna om att i samband med förhyrning av klubbhuset eller vid bastunyttjande visa hänsyn till omgivningen och grannar med att inte efter kl 23:00 spela musik eller i övrigt vara högljudda utomhus. Ljud sprids väldigt långt via vattnet och det är viktigt att visa respekt för, och hänsyn till,  natur, omgivning och grannar.

Tänk även på eventuellt rådande eldningsförbud utomhus samt att den öppna spisen inne i huset är försedd med eldningsförbud fram till vi har haft möjlighet att åtgärda den.

Sommarhälsningar från styrelsen